نقطه چین تا خدا

اینجا خونه دل تنگیهامه ... ازاین جا همه ی حرف ها مستقیم ارسال میشه برای خدا

این روزا حتی اسمون هم دو دله که بباره یانه !!!!                                                    مثل دل ادما !!!!!!!!!!!
/ 3 نظر / 19 بازدید
خرداد 89
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
5 پست
تیر 88
2 پست
مادر
1 پست
باران
1 پست
سکوت
1 پست
مسافر
1 پست
زخمی
1 پست
خاک_زمین
1 پست